sábado, 22 de diciembre de 2007

NO AL TANCAMENT DE TV-3

proposta de moció:
MOCIÓ

Durant més de vint anys, la Televisió pública de Catalunya (TV3) s’ha pogut vore al nostre territori gràcies a la subscripció popular realitzada per Acció Cultural del País Valencià que va permetre sufragar uns repetidors que permeteren que molts valencians i valencianes descobriren que es podien vore pel·lícules i dibuixos animats en la llengua que l’actual Estatut d’autonomia identifica com a “pròpia dels valencians i valencianes”.

És conegut que la gran majoria dels canal de televisió que rebem pels nostres televisors estan en situació “d’al·legalitat” ja que no arriben ni a una desena de freqüències les autoritzades pel Ministeri i la Generalitat. Moltes d’aquestes emissores fan exclusivament publicitat, tarot i quiromància, porno dur, concursos estafa, etc

El govern de la Generalitat pot, i deu, fer complir la legalitat, però òbviament s’entén que de forma imparcial. Podem acceptar que el nostre govern estarà actuant d’igual forma amb totes les emissores i ja estaran a punt de començar a clausurar moltes emissores, en algunes de les quals fins i tot es pot observar publicitat institucional.

La legalitat que obliga al nostre govern és molt ampla i, dins d’eixa legalitat està la “especial consideració, defensa i promoció” de la “llengua pròpia dels valencians i valencianes” i així s’explicita a l’Estatut d’autonomia i a la Llei d’Ús i ensenyament. Eixa llengua que segons avalà la majoria parlamentària de les Corts en la Llei de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, es defineix com part “del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia”.

En una realitat informativa on el 100% dels diaris, més del 90% de les emissores de ràdio i televisió són en l’altra llengua oficial, se suposa que, no sols la realitat normativa, si no la sensibilitat social, caldria que fora la suficientment flexible per trobar mecanismes que faciliten l’intercanvi d’emissions d’aquelles emissores que emeten en la llengua que tant el PP com el PSOE avalaren amb la creació de l’AVL.

En aquesta situació clarament de desequilibri lingüístic, d’especial consideració normativa i de, segons les diferents manifestacions, pròxima resolució amb l’atorgació del múltiplex sol·licitat pel govern valencià, el tancament d’uns repetidors que emeten TV3, és incongruent.

Per tot això, el Ple municipal de l’ajuntament de ----------;

ACORDA

Manifestar tot el seu suport al Govern valencià en totes les decisions encaminades a garantir la presència, com a mínim igualitària, de la llengua definida a l’estatut com a valencià, amb el castellà, en els distints mitjans de comunicació existents.

Demanar que els convenis de reciprocitat audiovisual amb les comunitat autònomes veïnes, i mentres s’arriba a eixa situació d’igualtat lingüística, siguen preferents amb les cadenes de TV i emissions de “del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia”, per fer efectiu allò establert en la normativa valenciana d’especial protecció, promoció, etc.

Demanar així mateix que, ja que segons les manifestacions realitzades pel Ministeri, i els governs de Catalunya i de València, s’està en negociacions del conveni d’intercanvi, es suspenga l’acte administratiu de clausura del repetidor de la Carrasqueta i es paralitzen els actes administratius cap els altres repetidors d’ACPV.

No hay comentarios: